Revalideerthuis

Fysiotherapie na een ziekenhuis opname of revalidatie.

U gaat met ontslag naar huis, daarna komen wij naar u toe.

We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en bespreken waar u aan wilt werken. Samen maken we een plan en gaan oefenen.

In de eerste instantie richten we ons op dingen in en rondom het huis. In de fase daarna richten we ons op het sporten.

Door te oefenen in uw eigen omgeving is meedoen aan het leven een stuk gemakkelijker. De mensen om u heen kunnen zo mee oefenen en beter helpen waar nodig is.

Als u (of uw partner) uit een ziekenhuis of revalidatiecentrum komt, valt het thuis vaak niet mee. De aandoening of het ongeval beperkt het dagelijks functioneren en u moet erg wennen aan de nieuwe situatie. U wilt bij deze overgang en de voortzetting van de revalidatie het liefst gewoon thuis geholpen worden. RevalideerThuis komt tegemoet aan deze wens door therapie in uw eigen omgeving te bieden.

zonder visus

Therapie

Wat bieden wij?
Ons doel is om het zelfstandig functioneren in de leefomgeving te optimaliseren en de overgang vanuit een instelling naar huis makkelijker en soepeler te laten verlopen. Dit doen wij middels  functionele oefentherapie door gespecialiseerde therapeuten. Voor de cliënt betekenisvolle activiteiten worden in de eigen omgeving getraind en knelpunten worden weggenomen of voorkomen. Hierdoor kunnen cliënten thuis sneller en beter zelfstandig (blijven) functioneren en kunnen mantelzorgers eenvoudig worden geïnstrueerd. Ontslag uit een instelling kan worden versneld en heropnames kunnen worden voorkomen.

Wij bieden therapie gericht op het zelfredzaam houden van chronisch beperkte mensen, het ontlasten van familie en mantelzorgers en het onderhouden en verbeteren van basisvaardigheden gericht op ‘Activiteiten Dagelijks Leven (ADL)’. Hierbij kunt u denken aan: lopen, transfers, wassen, kleden en naar buiten gaan. Door dit aan te bieden, zorgen wij dat cliënten weer zelfstandiger thuis kunnen wonen en aangenamer kunnen leven met hun beperking.

Fysiotherapie

Revalidatie Thuis

Sporten


Onze partners