Blijven oefenen

Door te oefenen in uw eigen omgeving is meedoen aan en met het leven een stuk gemakkelijker. De mensen om u heen kunnen zo mee oefenen en beter helpen waar nodig is.

Als u (of uw partner) uit een ziekenhuis of revalidatiecentrum komt, valt het thuis vaak niet mee. De aandoening of het ongeval beperkt het dagelijks functioneren en u moet erg wennen aan de nieuwe situatie. U wilt bij deze overgang en de voortzetting van de revalidatie het liefst gewoon thuis geholpen worden. RevalideerThuis komt tegemoet aan deze wens door therapie in uw eigen omgeving te bieden.

zonder visus

Therapie

Wat bieden wij?
Ons doel is om het zelfstandig functioneren in de leefomgeving te optimaliseren en de overgang vanuit een instelling naar huis makkelijker en soepeler te laten verlopen middels  functionele oefentherapie door gespecialiseerde therapeuten. Voor de cliënt betekenisvolle activiteiten worden in de eigen omgeving getraind en/of knelpunten worden weggenomen of voorkomen. Hierdoor kunnen cliënten thuis sneller en beter zelfstandig (blijven) functioneren en kunnen mantelzorgers eenvoudig worden geïnstrueerd. Ontslag uit een instelling kan worden versneld en heropnames kunnen worden voorkomen.

Fysiotherapie

Revalidatie Thuis

Sporten


Onze partners