Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op revalideerthuis. Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer. Daarom vragen we u om de disclaimer goed door te lezen.

Informatie

We doen er alles aan om op revalideerthuis.nl juiste, volledige en actuele informatie te geven. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie juist, volledig of actueel is. Dit komt doordat een groot deel van de informatie (vermeldingen van zorgverleners, zorginstellingen e.a.) is samengesteld op basis van andere (externe), openbare informatiebronnen.

Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via revalideerthuis.nl wordt aangeboden. Informatie die voor u van belang is, moet u altijd op juistheid verifiëren.

Waarderingen

De waarderingen worden geschreven door patiënten of hun naasten. We toetsen de waarderingen voor plaatsing aan onze gedragscode. Maar de inzender van een waardering is verantwoordelijk voor de inhoud van de waardering. Revalideerthuis is dus niet verantwoordelijk voor waarderingen en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van waarderingen.

Producten

Naast informatie bieden we op revalideerthuis.nl (gratis) producten aan. Het gebruik van deze producten is voor eigen risico. revalideerthuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) deze producten.

Hyperlinks naar andere websites

Voor het aanschaffen of downloaden van sommige producten en voor informatie verwijzen we soms naar andere websites. Dit is bedoeld als informatie en niet als advies. Wij streven ernaar dat alle hyperlinks goed werken, maar kunnen dat niet garanderen. Revalideerthuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van en producten op websites waarnaar op revalideerthuis.nl wordt verwezen.

Wij doen er alles aan om onze website goed te laten werken

Wij willen dat u onze website 24 uur per dag en zeven dagen per week kunt gebruiken. We streven ernaar dat u de gewenste informatie snel kunt vinden en dat u gemakkelijk een waardering kunt geven. Helaas kan er soms een storing optreden, waardoor revalideerthuis.nl tijdelijk niet (goed) werkt. In die gevallen zijn we niet aansprakelijk voor de schade die u hiervan ondervindt.

Rechten op inhoud

We vinden het fijn als anderen de informatie van revalideerthuis willen benutten. Het staat u vrij om de inhoud voor persoonlijk, eigen gebruik te raadplegen. Wilt u informatie (zoals adressen, teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal) van revalideerthuis delen, verveelvoudigen of openbaar maken, dan mag dat alleen met onze expliciete toestemming. Alle rechten op (de inhoud van) revalideerthuis.nl berusten bij revalideerthuis of bij derden van wie wij materiaal beschikbaar mogen stellen.

 

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2021.