Financiering

Nieuwe aanmeldingen fysiotherapie & kosten

Eigen risico:

Per verzekeringsjaar is er een eigen risico. Dit bedraagt jaarlijks verplicht voor iedereen €385,- (tenzij u hebt gekozen voor een aanvullend eigen risico tegen betaling van een lagere maandelijkse premie).

Een vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico.

Fysiotherapeutische behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed, vallen niet onder het verplichte eigen risico.
Kosten voor de huisarts en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.

Chronische aandoeningen:

Veel aandoeningen komen voor op de lijst chronische aandoeningen en vallen onder de basisverzekering. Hiervoor worden de behandelingen vanaf behandeling 21 allemaal door de zorgverzekering vergoed.

U vindt hier de lijst met chronische aandoeningen.

Andere aandoeningen:

Wanneer een ziekenhuisopname met daarna revalidatie wordt geïndiceerd, wordt standaard één jaar fysiotherapie vergoed. Per aandoening en traject zijn andere vergoedingen van toepassing.

De eerste 20 behandelingen:

De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden uit uw aanvullende pakket vergoed. Dit is afhankelijk van hoe u zich verzekerd heeft. De meeste mensen zijn aanvullend verzekerd. In de polis staat op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Wanneer u de 20 behandelingen gepasseerd bent, krijgt u alle behandelingen die vallen onder de chronische behandeling vergoed.

Een aantal verzekeraars vergoedt ook de eerste 20 behandelingen bij chronische aandoeningen. Kijk daarvoor ook naar uw polis.

Wanneer u bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut gaat voor een andere klacht, valt dit niet onder de behandeling waarvoor u bent verwezen door de revalidatiearts. Dit valt weer onder de basis- of aanvullende verzekering.

Einde van het jaar:

Komt het nieuwe jaar in zicht, kijk dan wat de mogelijkheden zijn om u nog aanvullend te verzekeren voor het nieuwe jaar.

Kortom: het is belangrijk om aanvullend verzekerd te zijn. Kosten voor aan huis behandeling zijn €39 per behandeling.

Problemen?

Wanneer u de eerste 20 behandelingen niet kunt betalen, kunt u een aanvraag bij stichting Dorien doen. De fysiotherapeut zal u uitleg geven wat u moet doen en wanneer u hier recht op heeft.

Sporten bij RevalideerThuis:

Wij declaren veelal bij de verzekering omdat u vaak ook bij ons onder behandeling bent. Wanneer dit niet zo is, proberen wij het sporten laagdrempelig te maken door een bijdrage van €5,- te vragen per keer.